Models de documents

Us oferim un recull de models de documents, formularis i criteris orientatius procedents de fonts diverses.

Documents sindicals

Manual sindical de la UGT de Catalunya

Manual sindical de la UGT de Catalunya

Cartes

Carta per informar d’una manifestació
Carta comunicant una tramesa
Carta de presentació a una comissió
Carta de canvi de representació
Carta de condol
Carta per donar d’alta algú en una comissió
Carta per donar de baixa algú en una comissió

 

Comunicats

Per informar d’actuacions sobre un tema concret
Per informar de canvi de serveis, horaris i dies

 

Convocatòries

De reunió o sessió (genèrica)
D’assemblea informativa per a treballadores i treballadors

 

Actes

De reunió o sessió
De constitució d’una secció sindical
De constitució del comitè d’empresa

Font: Manual sindical de la UGT de Catalunya

Prevenció de riscos laborals

18 documents bàsics per a delegats i delegades de prevenció, elaborats per l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la UGT de Catalunya:

 • Informació sobre l’avaluació de riscos
 • Sol·licitud de protocol per al tractament de les persones especialment sensibles o vulnerables
 • Sol·licitud de participació en els temes preventius de l’empresa referents a la gestió de la covid-19
 • Sol·licitud per accedir a llocs de treball
 • Comunicació de deficiències i propostes de millora a l’empresa
 • Sol·licitud de formació
 • Sol·licitud de formació en covid-19
 • Sol·licitud d’informació i documentació
 • Sol·licitud d’informació i documentació preventiva respecte a la covid-19 a l’empresa
 • Sol·licitud de lliurament del pla de prevenció
 • Sol·licitud de lliurament del pla de contingències covid-19
 • Sol·licitud de lliurament del protocol d’actuació en cas de covid-19 a l’empresa
 • Sol·licitud d’entrega d’equips de protecció individual o altres materials necessaris per fer front a la covid-19 a l’empresa
 • Sol·licitud de reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut
 • Comunicació d’assistència d’un assessor/a tècnic/a extern d’UGT ala reunió del Comitè de Seguretat i Salut
 • Sol·licitud de reunió del comitè de contingències covid-19
 • Comunicació a l’empresa de paralització de l’activitat
 • Denúncia a Inspecció de Treball i Seguretat Social

Disponibles en un sol document a: Documents de prevenció de riscos laborals

 

Llenguatge no sexista

Model de clàusula sobre llenguatge no sexista i inclusiu per a incloure en els convenis (extret de Negociar en igualtat. Guia de clàusules per a una negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere. Xarxa d’Agents Sindicals per a la Igualtat, UGT de Catalunya, 2018)

Guia d’ús no sexista del llenguatge. 10 punts per visibilitzar les dones en el llenguatge (Ajuntament de Barcelona, 2018)

Ús no sexista de la llengua. Guies ràpides del CUB (Universitat de Barcelona)

Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona, 2011)

Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2011)

Fem servir el llenguatge igualitari en l’acció sindical! (UGT de Catalunya, 1997)

Documents jurídics

Disponibles en un sol document a: Formularis Gabinet Jurídic UGT

Font: Elaboració pròpia, a partir de documents del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Disponibles a Justicia.gencat.cat

Altres formularis jurídics

Recull de formularis de dret civil, de fulls d’encàrrec professional i formularis per lluitar contra les taxes judicials (cliqueu aquí).

Font: Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. Servei Lingüístic

Documents administratius

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Disponibles a Justicia.gencat.cat

Documents administratius universitaris, acadèmics i de recerca

Models de documents del llibre d’estil de la UB, amb exemples, estructura i redacció, temps verbal, tractament personal, fraseologia, terminologia, plantilles i exemples. Disponibles a l’enllaç de Criteris UB.

Font: Universitat Autònoma de Barcelona

Documents per a l’empresa

Manual de documents per a l’empresa. Adaptació del llibre Eines per al comerç.

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació

Models de documents de contractació de personal (cliqueu aquí).

Font: Servei Públic d’Ocupació Estatal. Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

 

Trobareu més recursos a l’apartat Llenguatge jurídic i administratiu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *