Enraonem de Sindicat

captura logoQuè és?

L’Enraonem de Sindicat (EdS) és una activitat que promou la UGT de Catalunya en el si de l’organització per afavorir la pràctica del català i guanyar fluïdesa a través de la conversa.

Cada mes es proposen uns temes d’actualitat o d’interès per debatre entre sindicalistes i es formen parelles o grups d’un màxim de cinc persones, entre les quals com a mínim una o dues d’elles han de tenir un bon domini oral de la llengua catalana.

L’EdS també es pot dur a terme al voltant d’activitats promogudes per la UGT, tant de caràcter cultural, de recuperació de la memòria històrica, reivindicatives, de sensibilització sobre cooperació, sobre medi ambient, etc. Qualsevol activitat o esdeveniment sindical pot ser l’espurna perquè en neixi un EdS!

Tot i que el format desitjable és el presencial, segons les circumstàncies pot ser òptima la modalitat virtual mitjançant videotrucada o per telèfon. 

Es recomana que el temps mínim de durada de l’activitat sigui d’un mínim de 20 minuts.

L’EdS s’organitza també gràcies al sindicat juvenil d’Avalot, l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya, CTAC-Autònoms i Sindicalistes Solidaris.

Qui hi pot participar?

Qualsevol persona vinculada al sindicat (delegada, delegat o quadre sindical de la UGT de Catalunya. També afiliats i afiliades.

Requisits 

Parelles o grups

  • Si s’opta per una conversa en parella, cal que una de les persones domini amb fluïdesa el català perquè pugui donar suport a l’altra a l’hora d’expressar-se en l’idioma.
  • En els grups de tres persones, es demana que com a mínim una d’elles domini la llengua catalana.
  • En grups de més de tres persones (preferiblement d’un màxim de cinc), es demana que n’hi hagi dues que tinguin un bon domini del català.

Persones individuals

Si t’interessa participar en l’EdS i busques parella o grup, el Servei Lingüístic et proposarà un parella o un grup de conversa disponible. Per facilitar aquesta tasca, comptem amb una bossa de “xerraires” disposats a enraonar sobre diferents temàtiques.

Inscripció

Envieu un correu electrònic a serveilinguistic@catalunya.ugt.org amb les dades següents:

  • Nom i cognoms de cadascuna de les persones que volen participar en l’activitat
  • Dades de contacte (telèfon i correu electrònic)
  • Federació i sector al qual es pertany i localitat on es voldria fer l’activitat

Un cop rep la sol·licitud per correu, el Servei Lingüístic contacta les persones interessades per acabar de definir conjuntament l’activitat i donar-hi el suport que sigui necessari.


Més que xerrar 

En el sentit originari del terme, enraonar vol dir ‘discutir o examinar en conversa”; també té una segona accepció, ‘conversar; parlar alternativament dues o més persones entre si’. Enraonar, doncs, és una paraula molt pròpia del sindicalisme ugetista i de la tasca de defensa i representació dels treballadors i treballadores, perquè inclou l’aportació i intercanvi d’idees, l’escolta, la deliberació, el contrast de parers, i té un matís racional (de “raó”), no dogmàtic, pragmàtic i flexible.

Us convidem a enraonar de sindicat per aprendre i guanyar fluïdesa en català!
#EnraonemdeSindicat

 

Descarregueu-vos el fullet informatiu →  captura logo


Recursos de suport a l’EdS