Recursos de llenguatge jurídic per a sindicalistes

Dins les activitats per promoure l’ús del català al món laboral que impulsa la UGT de Catalunya mitjançant el seu Servei Lingüístic, el mes de desembre es va presentar el portal Compendium.cat, de recursos de llenguatge jurídic català, a delegats i delegades provinents d’empreses de diferents sectors i territoris del país.

En la primera part de la sessió, la vicesecretària general de la UGT de Catalunya, Núria Solé, va explicar la col·laboració amb la institució que impulsa el portal, el Consell de l’Advocacia Catalana, que ha permès incloure formularis elaborats pel Gabinet Jurídic del sindicat i també, en una segona fase, documents d’interès per a la tasca sindical a les empreses, com ara models de clàusules per a la redacció de convenis col·lectius en català.

Tot seguit, Núria Gilgado, secretària de Política Sindical, va detallar els documents de l’àmbit de la negociació col·lectiva elaborats per la UGT que s’han inclòs en el Compendium.cat, disponibles perquè qualsevol persona, sigui delegat o delegada sindical, treballador o treballadora i tothom qui ho necessiti, els puguin baixar lliurement del portal, adaptar-los a la situació de la seva empresa, i fer-los servir sempre que vulguin. Entre aquests models descarregables hi ha els 10 formularis més habituals sobre prevenció de riscos laborals (“Sol·licitud d’informació sobre l’avaluació de riscos”, “Sol·licitud per accedir a llocs de treball”, “Comunicació de deficiències i propostes de millora a l’empresa”, etc.), i 13 models de clàusules per incloure en els convenis, relatives als drets digitals (sobre protecció de dades personals, dret a la intimitat, desconnexió digital, etc.) i al teletreball (sobre l’establiment de la jornada mínima i màxim del treball a distància, sobre els mitjans materials, sobre complement del teletreball, sobre la prevenció de riscos en el treball a distància, etc.)

Gilgado també va exposar la dificultat que comporta traduir els convenis col·lectius d’una llengua a l’altra (sigui del castellà al català, com a la inversa), i la necessitat que les comissions negociadores dels convenis tinguin a l’abast recursos i eines com les que recull el portal, perquè cada vegada més puguin treballar amb models adaptables i en català.

Finalment, Anna Arnall, doctora en ciències del llenguatge, docent i col·laboradora del Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana, va presentar el portal, de la qual n’és coordinadora i impulsora, i va detallar la tipologia de recursos que reuneix i interrelaciona el Compendium, des de formularis jurídics, apunts de llenguatge jurídic, manuals de redacció i estil de diferents institucions, documents acadèmics i de recerca, fins a enllaços a la legislació en català i tota mena de recursos per aprofundir en la matèria.

Per acabar, va fer un exercici pràctic amb els assistents a la sessió per revisar els aspectes lingüístics d’un conveni col·lectiu en català (el de la siderometal·lúrgica), i posteriorment es van posar en comú les errades i els encerts detectats.

 

En la part final de la formació, Arnall va resoldre alguns dubtes dels participants i va apuntar altres temes d’interès, com la tendència d’administracions i institucions de fer servir cada vegada més l’anomenada comunicació clara perquè els missatges que arriben a la ciutadania siguin més entenedors.

Podeu recuperar tota la sessió en aquest vídeo de Canal UGT:

 


Altres entrades sobre aquest tema:

Visiteu també els apartats del blog “Llenguatge jurídic i administratiu” i “Models de documents

2 comments

  • Facilitar l’ús del català en llenguatges no habituals és una bona manera d’afavorir-ne la pràctica. Felicitats per una tasca constant i eficaç en favor de la llengua.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *