L’IDFO ofereix un itinerari formatiu en llengua de signes catalana

Freepik

La llengua de signes catalana (LSC) és la llengua pròpia de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. L’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació de la UGT de Catalunya (IDFO) ofereix un itinerari formatiu en LSC en quatre nivells (Iniciació,  Gramàtica i Gramàtica Avançada, Millora del Coneixement), adreçat a persones que treballin per compte d’altri o en règim d’autònoms i amb places reservades a persones en situació d’atur. En el cas de les persones en actiu que s’hi vulguin inscriure, és imprescindible que l’empresa en què treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Tots els cursos estan subvencionats, , s’imparteixen en modalitat presencial i tenen una durada de 30 hores. Actualment la inscripció és oberta per a diferents cursos a Girona, Barcelona, Manresa, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Tots els cursos estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Iniciació a la llengua de signes catalana

L’objectiu és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa i comprendre i produir missatges senzills en LSC. El curs s’imparteix en modalitat presencial i tenen una durada de 30 hores, repartides en quatre mòduls: “La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes” (5 hores), “La sordesa i la comunitat sorda” (10 hores), “Terminologia i gramàtica general de la LSC” (5 hores) i “Vocabulari específic de l’àrea/àmbit treball” (10 hores).

Curs disponible a Vilafranca del Penedès (data d’inici: 29 de març), Vilanova i la Geltrú (data d’inici: 30 de març), Girona (data d’inici: 20 d’abril), Reus (data d’inici: 26 d’abril) i Manresa (data d’inici: 9 de maig).

Gramàtica de la llengua de signes catalana

L’objectiu del curs és comprendre la informació global i específica de missatges en LSC sobre les diverses situacions relacionades amb la localització espacial de l’entorn immediat. El curs inclou un sol mòdul de 30 hores de gramàtica de la llengua de signes catalana (30 hores). Per inscriure-s’hi cal saber comprendre i produir missatges en LSC.

Curs disponible a Barcelona (data d’inici: 25 d’abril) i a Girona (data d’inici: 25 de maig)

Gramàtica avançada de la Llengua de signes catalana

L’objectiu del curs és entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals. Aprofundir en l’ús gramatical de l’espai i el rol, mitjançant classificadors i identificacions amb diferents personatges.

Continguts: 1. Comunitat sorda; manifestacions culturals de la comunitat sorda. Anècdotes i acudits específics de la comunitat sorda. 2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC: Discriminació visual. Memòria visual. Continguts lèxics de la llengua de signes catalana. 3. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana: Classificadors descriptius. Aprofundiment de rol. Signes idiomàtics. Ús de l’espai. Variants de diferents signes.

Curs disponible a Barcelona (data d’inici: 30 de maig) i a Girona (data d’inici: 1 de juliol)

Millora del coneixement de la llengua dels signes catalana

Adreçats a les persones que ja tinguin un coneixement bàsic de LSC. En aquest cas l’objectiu és adquirir nocions per poder comprendre i produir missatges en LSC. Les classes s’estructuren en dos mòduls, “La comunicació no verbal aplicada a la llengua de signes” (10 hores) i “Terminologia i gramàtica general de LSC” (20 hores).

Curs disponible a Manresa (data d’inici: 21 de març)

Per a més informació sobre els cursos programats i les dates i horaris, consulteu aquest enllaç.

2 comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *