En català, els documents són vàlids

catalaesdellei2No hauria de ser notícia, però en alguns àmbits, malauradament, encara ho hem d’anar recordant: en català, els documents són vàlids. La frase és un dels enunciats de la campanya “En català, també és de llei”, que impulsa la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General de Política Lingüística per normalitzar l’ús del català a la justícia. I fa servir altres missatges que semblen obvietats: “La justícia està preparada per treballar en català”, “Pots declarar en català”, “Tu tries la llengua, la llei t’empara”, recordatoris que a aquestes altures encara són notícia perquè l’ús de la llengua catalana en el món del dret és residual, en comparació amb altres àmbits públics.

Tal com ens recordava l’associació Juristes per la Llengua Pròpia en el darrer número de Les Notícies de llengua i treball (núm. 42 d’abril de 2016), l’evolució del nombre de sentències en català en els darrers deu anys és descoratjadora: Si l’any 2005 es dictaven el 24% de sentències en català, l’any 2011 el percentatge va baixar al 18% i l’any 2014 únicament se’n van dictar un 12,2%, segons dades extretes dels informes de la Direcció de General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Recentment, l’InformeCAT de Plataforma per la Llengua recordava un seguit de dades també pessimistes pel que fa a la salut del català. En l’àmbit a què ens referim, i segons un estudi del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, “el 80% dels advocats asseguren que usen el català en els procediments orals i un 75% en els processos escrits, però només el 35% l’usen en tot el procés judicial”. D’altra banda, “el 75% dels advocats que usen el català en l’exercici de la seva professió afirma que li han suggerit en alguna ocasió deixar d’usar el català en favor del castellà”.

L’estudi també revela que només un 3% dels procediments són des del seu inici i fins al final en català i ho vincula amb la poca capacitació en llengua catalana dels jutges, secretaris judicials i funcionaris enquestats. Aquest dèficit de capacitació ha estat contínuament assenyalat pel Comitè d’Experts del Consell d’Europa en els seus informes sobre el compliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries per part d’Espanya.

Pel que fa a la llengua dels documents judicials, l’any 2014 només el 8,7% de les sentències es van redactar en català a la ciutat de Barcelona; a la resta de comarques barcelonines aquest percentatge augmentava fins al 12,4% i a les comarques gironines arribava al 35%. A la demarcació de Tarragona i de Terres de l’Ebre, però, els percentatges de sentències en llengua catalana van ser irrisoris: d’un 2% i 2,2%, respectivament. Són dades de la Memòria judicial del Tribunal Superior de Justícia (2014).

Enllaços relacionats

Campanya “El català també és de llei” (Direcció General de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya)

InformeCAT 2016 (Plataforma per la Llengua)

Recursos lingüistics

Si treballeu en el món del dret, en aquest blog hi trobareu un recull de recursos de català jurídic i administratiu.

També disposem d’una tria de models de documents, entre els quals hi ha els formularis jurídics d’ús més freqüent al Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya, elaborats pels advocats del gabinet, amb la col·laboració dels serveis lingüístics del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i de la UGT de Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *