EL CURS ORAL DE CATALÀ EP! ESCOLTA I PARLA

 

Reproduïm l’article de Gemma Castañé, tècnica de normalització lingüística del CNL L’Heura de Santa Coloma de Gramenet i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), publicat en l’últim número de la revista Les Notícies de llengua i treball (núm. 51, de desembre de 2020).


El curs oral de català Ep! Escolta i parla: del projecte a la realitat

 

La necessitat

Durant els anys 2017 i 2018 la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del Departament de Cultura va impulsar el projecte ÈLIA (acrònim d’Estratègies de Llengua i Aprenentatge), que tenia com a objectiu final introduir elements d’innovació en l’oferta formativa de català per a adults per adaptar-la a les necessitats de la ciutadania actual. En el marc d’aquest projecte es constatà que el perfil de persones que en els darrers anys acudien al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per aprendre català havia canviat substancialment. Eren majoritàriament de països extracomunitaris i en ocasions no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic. Calia, doncs, oferir-los una alternativa perquè aprenguessin català sense haver de recórrer a un suport escrit.

L’encàrrec

El setembre de 2018 l’equip format per Elena Blaya de la DGPL i Carme Bové, Laia Llobera, Quim Navarri, Raquel Olivé i jo mateixa del CPNL començàvem a posar fil a l’agulla. L’encàrrec era molt clar: calia fer un curs de 135 h adreçat a un públic adult amb l’objectiu que pogués resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català. Es preveia que, un cop acabat el curs, els aprenents poguessin tenir un nivell de competència oral equiparable a la del nivell A2 del Marc europeu comú de referència (MECR).

Pol_Ep

Ens trobàvem davant d’un repte difícil, però engrescador que calia mirar des d’una òptica molt diferent. Tot plegat requeria un procés de reflexió, d’anàlisi d’experiències similars en català i en d’altres llengües i de posar-se en la pell de l’aprenent: com podria aprendre una llengua pràcticament sense llegir ni escriure? Quins suports necessitaria? Com se sentiria segur en el seu procés d’aprenentatge?

Aquests continguts calia aprendre’ls amb una metodologia significativa i comunicativa amb activitats basades en el moviment, el joc i la interacció. Per això les propostes fomentaven el vincle entre companys perquè se sentissin segurs en el seu procés d’aprenentatge i les activitats no s’havien de llegir, però sí repetir, cantar, dibuixar, representar mímicament, teatralitzar per tal de memoritzar i produir.

Els personatges

A mesura que avançàvem en l’elaboració de l’Ep!, per als diàlegs i activitats, el curs ens demanava uns personatges com els alumnes de les nostres aules. Així va ser com vam crear l’Anna, l’Evelyn, el Pol, la Karima, el Moussa, el Mandeep i el Yong, que pretenien ser un reflex de la nostra societat, persones que es trobaven amb unes dificultats i reptes que anaven superant junts i que podrien haver estat ben bé aprenents de l’Ep! En aquest sentit l’emoció hi jugava un paper important perquè volíem que s’hi reconeguessin i s’il·lusionessin amb ells.

Naima_Ep

Finalment la filosofia del curs Ep! quedava resumida en aquest decàleg:

1) L’Ep! s’adreça a persones adultes poc o gens alfabetitzades. Comprendre i parlar una llengua és el primer esglaó de l’alfabetització.

2) L’Ep! es fonamenta en tres pilars: l’emoció, l’acció i la interacció, i l’audiovisual.

L’alumnat s’emociona amb els personatges, es mou amb el joc i interactua simulant a l’aula necessitats que se li plantejaran a la vida real. A més, el material audiovisual serveix per presentar cada unitat, per entendre les situacions o per introduir el vocabulari.

3) L’Ep! planteja un aprenentatge significatiu i comunicatiu. Els alumnes aprenen practicant situacions comunicatives que es trobaran en la vida quotidiana: apuntar-se al padró, buscar pis, anar a una entrevista laboral…

4) L’Ep! proposa pràctiques que permeten reconèixer, comprendre i aplicar les estructures lingüístiques en qualsevol situació, dintre i fora de classe. Cal que a mesura que l’alumne se senti segur, surti de l’aula i reconegui la utilitat del que ha après.

5) L’Ep! utilitza estratègies com la repetició, la comparació o la imitació que faciliten l’aprenentatge de la llengua.

6) L’Ep! ofereix activitats que incorporen les intel·ligències múltiples, el joc i la interacció per vincular l’emoció amb l’aprenentatge de la llengua.

7) Planteja una gestió de l’aula amb activitats dinàmiques en què el moviment, el canvi de parella i els formats dels materials d’aprenentatge permeten centrar millor l’atenció de l’aprenent.

8) Potencia un clima de respecte i seguretat que fa que l’aprenent se senti acollit, segur i motivat a participar i a usar la llengua fora de l’aula. Quan l’alumne se sent segur, no té por i comença a parlar. El professor l’acompanya, conscient que és la porta d’entrada a la societat d’acollida.

9) Fa especial èmfasi en l’entorn i en la cultura, perquè els aprenents coneguin espais, recursos, persones i costums del país que els acull i alhora puguin donar a conèixer els seus.

10) Vincula l’aprenentatge amb la vida real, fa perdre la por i dona seguretat als aprenents per usar la llengua en situacions comunicatives quotidianes de l’entorn immediat.

Mahamadou_Ep

El gener de 2018, de seguida que vam disposar dels materials, sis centres del CPNL vam començar a pilotar el mòdul 1 del curs, mentre revisàvem el mòdul 2 i creàvem el mòdul 3. Recordo especialment el primer dia de classe al CNL L’Heura de Santa Coloma de Gramenet: la vintena d’alumnes que hi havia representaven tots els personatges de l’Ep! Ho havíem encertat.

El registre de la posada en pràctica de cada una de les activitats creades dels mòduls 1 i 2 ens va permetre ajustar i reformular activitats per tal que l’Ep! pogués formar part de l’oferta formativa del CPNL del curs 19-20.

El maig de 2019 la consellera de Cultura, Mariàngela Villalonga, juntament amb la directora general de Política Lingüística i presidenta del CPNL, Ester Franquesa, van presentar l’Ep! Escolta i Parla a la Filmoteca de Catalunya i el novembre vam començar el primer curs de formació per al professorat que havia d’impartir l’Ep! Es va crear, també, una comunitat d’aprenentatge virtual perquè els docents del CPNL poguessin anar fent més gran aquest projecte amb les seves aportacions. A l’estiu es preveia fer més cursos de formació al professorat del CPNL a diferents punts del territori.

Present i futur

Les circumstàncies actuals han alentit el projecte i queda pendent pilotar el mòdul 3. Hem començat aquest curs 20-21 oferint l’Ep! amb un format molt diferent, ja que les restriccions imposades arran de la Covid-19 no permeten moure’s ni manipular materials de la manera amb què està pensat el curs. A més, amb el tancament de les aules hem hagut de continuar el curs en sessions virtuals que ha pogut seguir l’alumnat que disposava de mòbil.

En aquest moment s’està treballant en unes activitats interactives per a dispositius mòbils, perquè l’alumnat pugui repassar i memoritzar d’una manera lúdica el contingut impartit a les classes presencials.

Jing_Ep

A la pàgina web de la DGPL trobareu el programa dels tres mòduls, la programació de cada unitat que hem treballat en dues sessions d’1,5 o 2 hores, un relat de les estructures lingüístiques que els alumnes haurien d’aprendre a cada mòdul, les presentacions en vídeo de cada unitat, un material retallable per manipular i la videosèrie digital de 21 converses de la vida quotidiana.

Esperem que aquest material pugui ser útil no només per a aquest curs, sinó perquè qualsevol persona pugui aprendre el català, i amb paraules de la consellera Mariàngela Villalonga, “pugui sentir-se part d’una societat enfortida democràticament, més lliure i més justa, una societat oberta, que ofereixi drets i oportunitats, i que reconegui cada persona com a tal”.

Trobareu tota la informació de l’Ep! Escolta i parla. Curs oral de català en aquest enllaç.

Imatges: © Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *