Apunts de llenguatge jurídic: ‘equitat’ i ‘igualtat’

"demokrasi" is marked under CC0 1.0. To view the terms, visit https://creativecommons.org/licenses/cc0/1.0/Encara que el llenguatge col·loquial els tracta pràcticament com a sinònims, en l’àmbit jurídic convé no confondre els termes equitat i igualtat, ja que no tenen exactament el mateix significat.

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix equitat de la manera següent:

equitat

f. [DR] Adaptació de la norma jurídica a cada cas concret, per evitar una interpretació rígida dels preceptes legals.

Pel que fa a igualtat, el mateix diccionari en dona la definició següent:

igualtat

f. [LC] [MT] Condició d’ésser igual una cosa a una altra, d’ésser iguals dues o més coses, qualitat d’igual.

Podem considerar, doncs, que la igualtat és un principi general de dret i l’equitat l’aplicació que se’n fa a cada cas específic a fi de corregir les situacions injustes.

Així, ja d’una manera més concreta, en l’article 2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, trobem les definicions següents relatives a l’equitat i la igualtat de gènere:

f) Equitat de gènere: la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat.

g) Igualtat de gènere: la condició d’ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d’homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

 


Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *