Recursos de llenguatge jurídic i administratiu

Ciutat justícia

Fotografia de Wojtek Gurak (Flikr)

Optimot

La principal eina de resolució de dubtes lingüístics. És un cercador d’informació lingüística que integra el diccionari normatiu de llengua catalana, el Termcat, els diccionaris català-castellà i castellà-català, entre altres. (Vegeu totes les fonts de l’Optimot). També conté un servei d’atenció personalitzada.

 

Recursos especialitzats

Diccionari de dret civil

Diccionari de la negociació col·lectiva

Diccionari jurídic català

Documentació jurídica i administrativa

Justiterm. Permet fer cerques del castellà al català i del català al castellà de termes jurídics i administratius. S’hi poden trobar termes i expressions jurídiques i administratives d’abast més general.

Manual de llenguatge judicial

Terminologia jurídica. Espai web del Comitè Terminològic de Dret creat per a la difusió de la terminologia catalana que es difon en l’àmbit jurídic.

Terminologia jurídica i administrativa

Vocabulari de dret penal i penitenciari

 

Formularis i models de documents

Recull de formularis i models de documents jurídics i administratius (UGT de Catalunya)

Formularis administratius (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)

Formularis jurídics (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)

Recull de formularis del CICAC (Consell de l’Advocacia Catalana)


Portals de dades legislatives

Portal jurídic (Generalitat de Catalunya)

Boletín Oficial del Estado (BOE). Suplement en llengua catalana

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Lexcat. Eina adreçada als professionals jurídics que ofereix en català la legislació estatal més rellevant permanentment actualitzada (Generalitat de Catalunya).

Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL)

Sentències del Tribunal de Cassació de Catalunya

http://taller.iec.cat/jurisprudencia/

Normativa bàsica en català

Estatut dels Treballadors (Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors)

Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals)

Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social

Llei orgànica de llibertat sindical (Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical)

Llei de protecció de dades (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals)

 

Traductors automàtics

Traductor de la Generalitat cedit al Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC). Gratuït, però cal accedir-hi amb la targeta ACA.

 

Tractaments protocol·laris

Criteris lingüístics. Tractaments protocol·laris (publicació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)

Tractaments protocol·laris i tractaments generals (llibre d’estil de la Diputació de Barcelona)

 

Redacció de documents

Documentació jurídica i administrativa (publicació de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya)

 

Reculls de connectors (paraules o grups de paraules que ajuden donar cohesió al text i n’afavoreixen la comprensió i llegibilitat):

Redacció de documents: mots connectors (publicació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)

Connectors (Criteris de la Universitat de Barcelona)

 

Altres recursos

Web del Servei Lingüístic del CICAC

Curs d’autoaprenentatge de llenguatge jurídic (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya). [Actualment no consultable en línia]

Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català (publicació de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, en format PDF)

 


Fonts: Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC); Termcat, centre de Terminologia; Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB).

2 comments

  • Raul Nuñez Bermudez

    Hola,

    Volia fer una preguntar . Estan les empreses obligades a posar els lletreros en catala i castella o no es obligatori?
    A la empresa on treballo jo nomes esta en castella.

    Slds,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *